Startpagina

Wie zijn wij?

Wij van "Klas op Wielen" in Oldenzaal zijn een groep mensen met een diversiteit aan handicaps zoals: boven- en onderbeen amputaties, spierziektes, MS, blindheid en slechtziendheid, cva's, doofheid, psoriasis artritis.


"Klas op Wielen"

Is een fantastisch "draaiend" TEAM dat door het geven van presentaties op basisscholen kinderen leert ervaren hoe het is om met een beperking te moeten leven en tegen welke praktische problemen men aanloopt. Maar bovenal willen we kinderen leren hoe men met een beperking toch volwaardig deel kan uit maken van de maatschappij. Geen zielig, maar juist een PÓSITIEF! verhaal dus! Verhalen van mensen met een beperking met ieder hun eigen handicap nemen niet alleen figuurlijk, maar ook letterlijk, drempels weg! Voor kinderen lijken er geen drempels te zijn, terwijl volwassenen die vaak wel hebben, waardoor zij soms “krampachtig” reageren. Kinderen zijn open, maken gemakkelijk contact en stellen vragen die volwassenen vaak niet durven stellen. Het biedt daarnaast de deelnemers de kans open over hun eigen beperking te praten. In alle opzichten dus een zeer waardevol project!!

En niet alleen de bezoeken aan de scholen zijn waardevol. Ongeveer één keer per zes weken wordt er op de locatie Potskampstraat intensief overleg gevoerd met de hele groep. Daar wordt niet alleen gesproken over de bezoeken aan de scholen, maar daar worden ook veel andere zaken besproken die op dat moment leven in de groep. Soms gaan we samen uit eten. Zo hebben we bij De Werkwijzer op het station, en bij Hotel Ter Stege al mogen genieten van een heerlijke maaltijd. Ook ontmoeten de deelnemers elkaar buiten Klas op Wielen om. Met andere woorden: Klas op Wielen is voor de deelnemer véél meer dan Klas op Wielen.

Per jaar bezoeken we zo’n 4 à 5 scholen. Gedurende twee weken heeft de school de beschikking over vele materialen die wij uiteraard zelf brengen en weer ophalen. Zo krijgt elke groep 2 weken lang een rolstoel in de klas. Het is de bedoeling dat iedere leerling bij toerbeurt in deze rolstoel de reguliere lessen volgt om zo te ervaren hoe dit is en waar je dan tegenaan “loopt”. Daarbij horen ook de pauzes en eventueel bezoek aan het toilet. Daarnaast brengen wij ook blindegeleidestokken, monopoly met braille, krukken, speciaal bestek, grijpers, tuingereedschap, geluidsmemory, brailleschriftjes en allerlei spullen die mensen en kinderen met een beperking in het dagelijks leven gebruiken. Ook zijn er dvd’s en een handige uitleg bij de verschillende materialen beschikbaar, zodat iedere docent zonder veel voorbereiding aan de slag kan. Er worden zelfs gymlessen gegeven die in het teken staan van sporten met een handicap.Wij willen doormiddel van voorlichting op o.a. scholen en instellingen de vooroordelen wegnemen en de mensen laten ervaren hoe het is om met en/of in een hulpmiddel te functioneren.(C) 2015 - Alle rechten voorbehouden

Deze pagina afdrukken