Klas op Wielen Oldenzaal


Het Nederlands handalfabet is een (klein) onderdeel van de Nederlandse Gebarentaal (NGT).

Communicatie voor doven en slechthorende

Hoe dove mensen communiceren

Comunicatie is een belangrijk onderdeel van ons leven, we praten tegen elkaar,we horen wat de andere zeggen, we communiceren via computers in cijfers en letters. Maar als je doof of slechthorend ben dan heb je een probleem want dan hoor je niet wat een ander tegen je zegt of hoor je de bel niet of werken computers niet in je voordeel. gelukkig zijn daar tegen woordig steeds meer hulpmiddelen voor en een er van is de brailleregel die je aan je pc kan hangen.
Een van de oudste hulpmiddelen is het Handalfabet. Hieronder een kleine beschrijving van wat het is en hoe het werkt.

Het Nederlands handalfabet is een (klein) onderdeel van de Nederlandse Gebarentaal (NGT). De NGT heeft voor alle begrippen een gebaar, terwijl het handalfabet voor elke letter van het Nederlandse alfabet een aparte handvorm heeft. Net zoals de gebarentaal is het handalfabet niet internationaal. Elk land heeft dus zijn eigen gebarentaal en zijn eigen handalfabet.

Het handalfabet wordt vooral gebruikt als hulpmiddel voor het uitspellen van namen, straatnamen, etc. Met name horende mensen gebruiken het ook voor het spellen van woorden waarvoor ze het gebaar (nog) niet weten. Maar het uitspellen van een woord duurt veel langer dan het maken van het gebaar voor dat woord, dus het is een tijdrovende manier van communiceren.

Het handalfabet is redelijk snel te leren. Er zijn precies 26 handvormen; één voor elke letter van het Nederlandse alfabet. Het leren van de Nederlandse Gebarentaal duurt langer, want het bestaat uit honderden gebaren en een eigen grammatica. Net zoals het Nederlands ook uit honderden woorden en een eigen grammatica bestaat.

De regels voor het spellen met het handalfabet (vingerspellen) zijn als volgt:

* Vingerspellen doe je met één hand. Het maakt niet uit of dat de rechter- of de linkerhand is.
* Houd de hand ontspannen op schouderhoogte met de handpalm naar je gesprekspartner(s) gericht. Let er -zeker in het begin- op dat je je hand, arm en schouder niet verkrampt.
* Vorm de letters door alleen je vingers te bewegen en je arm op dezelfde plaats te houden. Het is dus niet nodig om je hand bij elke letter naar voren te bewegen.
* Alleen bij een herhaling van een letter wordt de hand even opzij (naar buiten) getrokken.
* Spel de letters in combinaties van lettergrepen en houdt tussen verschillende woorden een korte pauze. Spel dus 'A-MERS-FOORT' en 'STOP-CON-TACT'.
* Spreek bij het spellen ook altijd het woord uit. Doe dit op dezelfde manier als het spellen zelf. Zeg dus 'Urk' in plaats van 'U-R-K' en 'Am-ster-dam' in plaats van 'A-M-S-T-E-R-D-A-M'.

Het handalphabet

Zo kan het ook en verras je iemand met gebaren.

Een andere mogelijkheid die veel meer wordt toegepast is de gebarentaal.
Een gebarentaal is een visueel-manuele taal, waarin begrippen en handelingen door middel van gebaren worden weergegeven.
Het is een natuurlijke taal met een eigen lexicon en grammatica, die beantwoordt aan de communicatiebehoefte van een groep (in veel gevallen prelinguaal dove) mensen.
De internationale index van talen onderscheidt 130 gebarentalen van dovengemeenschappen en drie van horende gemeenschappen.
Veel landen of regio's kennen hun eigen gebarentaal, die losstaat van de gesproken taal van de horende mensen.
Voorbeelden van landelijke gebarentalen zijn NGT (Nederlandse Gebarentaal), VGT (Vlaamse Gebarentaal) en ASL (American Sign Language).
Daarnaast kunnen er ook regionale varianten bestaan, die vergelijkbaar zijn met gesproken dialecten.
Omdat gebarentaal geen kunsttaal als Esperanto is, bestaat er niet één universele gebarentaal.
Al bestaan er met Gestuno en Signuno wel pogingen daartoe. Bij internationale contacten worden ASL of Gestuno vaak als de lingua franca gebruikt.

we hebben als voorbeeld hieronder een les gebarentaal als video neergezet maar op youtube is veel meer te vinden over deze manier van communiceren.