Klas op Wielen Oldenzaal


Archief van publicaties uit kranten en media

20 september 2009 - Die meneer is zielig

‘ Stttt..... die meneer is een beetje zielig’

René Wubben reed eens met zijn scootmobiel de supermarkt binnen. Op dat moment zei een kind: „Mama, mag dat wel?” En de moeder zei: „ Stttt.... die meneer is een beetje zielig, dat mag wel.”

Voor de 55- jarige Oldenzaler was het bepaald niet de eerste keer dat hem zoiets overkwam. „ Je wordt vaak snel in een hoekje gezet. Mensen in een scootmobiel zijn helemaal geen zielige mensen. We hebben een beperking, in mijn geval door vijf herseninfarcten. Maar ik doe zo volledig mogelijk mee in de samenleving.”

Niet voor niets is Wubben een van de vrijwilligers die gemotiveerd meedoet aan het succesvolle project Klas op Wielen. Dat is een voorlichtingsproject voor de bovenbouw van het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Een groep vrijwilligers met een lichamelijke beperking bezoekt een school en vertelt en laat leerlingen daadwerkelijk ondervinden hoe het is om met een beperking door het leven te moeten gaan. Trots laten coördinator John van Kempen en RenéWubben de nieuwe instructie-dvd van Klas op Wielen zien. „ Die hebben we gemaakt met de Filmclub Oldenzaal. Een aantal van onze leden wordt onder meer thuis gevolgd door de camera. De video is ideaal als voorbereiding voor leerkrachten. We zijn er blij mee.”

John van Kempen, een van de adjunct- directeuren van het Twents Carmel College Potskampstraat, volgde Henk Winkelhuis op als coördinator toen deze (weer) wethouder werd. En hij heeft er nog geen moment spijt van gehad.
„Dit werk is waardevol. We mogen het doen met een ploeg zeer gemotiveerde vrijwilligers. Die stuk voor stuk een klas met hun eigen verhaal in de greep kunnen houden.” Vaak is het zo dat kinderen hun beeldvorming over mensen met een handicap heel snel bijstellen als Klas opWielen op school is geweest. „Dat is zeker onze ervaring”, vertelt RenéWubben. „Dat we heel open vertellen over onze handicap neemt niet alleen figuurlijk maar ook letterlijk drempels weg.” Het project draait nergens omheen. Zo neemt een van de deelnemers rustig zijn beenprothese af en laat deze aan de kinderen zien. Een andere deelnemer met een tolk maakt duidelijk hoe het is om doof door het leven te gaan. Het project beperkt zich niet tot een simpele uitleg.

Er wordt ook in de praktijk gewerkt, bijvoorbeeld in de gymzaal van een school. „In feite staat de school die we bezoeken twee weken in het teken van mensen met een beperking. We laten kinderen in een rolstoel rijden en ze zijn verbaasd hoe moeilijk het is om er bijvoorbeeld mee te draaien. Of ze ervaren met een speciale bril op hoe het is om blind te zijn. Ze moeten dan met de bril op een parcours afleggen. Vaak zorgen die ervaringen voor een diepe indruk. Zeker als ze zich realiseren met welke problemen leeftijdsgenootjes die op een rolstoel zijn aangewezen elke dag opnieuw te maken krijgen.”

Project Klas opWielen in Oldenzaal staat niet op zichzelf. In Nederland draaien meer van deze projecten. In Oldenzaal beschikt het project onder meer over eigen rolstoelen, waaronder een rolstoel voor sporters. John van Kempen: „We laten de rolstoelen een aantal dagen in de school. Leerlingen volgen bij toerbeurt lessen in de rolstoel. Ze mogen er ook mee naar het toilet.”

Ook dit schooljaar bezoekt Klas op Wielen weer een aantal scholen.
Van Kempen en Wubben zeggen dat ze de meeste scholen in Oldenzaal al hebben gehad. „ Op twee na, maar daar hopen we ook aan de slag te gaan. Verder breiden we misschien uit naar Rossum en Losser en hopen we onze uitleg en oefeningen in toenemende mate bij allerlei instellingen aan te kunnen bieden.” De groep vrijwilligers is breed samengesteld. Dat wil zeggen: de handicaps zijn zeer verschillend: van blind tot slechtziend en doof en van een geamputeerd been tot ziektes, die een beperking opleveren.

De vrijwilligers van Klas op Wielen Oldenzaal zijn in 2009 beloond voor hun inzet: ze sleepten toen bij de uitreiking van de Overijsselse vrijwilligersprijzen de publieksprijs in de wacht. Klas op Wielen heeft een nieuwe website: www.klasopwielenoldenzaal.nl.
Scholen die gebruik willen maken van de diensten van Klas op Wielen kunnen contact opnemen met coördinator John van Kempen via: info@klasopwielenoldenzaal.nl